Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 2,0*1500*4000

Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 2,0*1500*4000

Просмотров: 193
Размещено: 19.01.2022
Номер: 96461084;

Описание

Алю­мі­ні­є­вий лист — один з най­більш затре­бу­ва­них в про­ми­сло­во­сті та в при­ва­тно­му секто­рі мате­рі­а­лів. Алю­мі­ні­є­вий лист — напів­фа­бри­кат, що виго­тов­ля­є­ться з алю­мі­нію або його спла­вів з дода­ва­н­ням інших мета­лів спосо­бом гаря­чо­го дефор­му­ва­н­ня та подаль­шої холо­дної про­ка­тки. Його основ­ні хара­кте­ри­сти­ки: висо­кі анти­ко­ро­зій­ні вла­сти­во­сті, лег­кість в меха­ні­чній оброб­ці, мала вага, пла­сти­чність і стій­кість до впли­ву низь­ких тем­пе­ра­тур. Все це дозво­ляє алю­мі­ні­є­во­му листу гідно кон­ку­ру­ва­ти з іншим кольо­ро­вим мета­ло­про­ка­том. Алю­мі­ні­є­ві листи від­рі­зня­ю­ться не тіль­ки за роз­мі­ра­ми, але і за скла­дом, спосо­бом оброб­ки та фор­мі

Продам: 110
Регион: Украина
Город: Черкассы
Адрес: не указан
Автор: 6,90E+08
👍🏻 Успешных сделок: 15
⭐ Рейтинг объявления: 4.87

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие объявления:

Асбестоцементные безнапорные трубы в основном применяются для устройства внешней безнапорной канализации, изготовления туб для дымоходов, котлов и ...
Размещено: 30.11.2021
Город: Винница
Данные столбы подходят для устройства забора из профлиста, дерева, сетки рабицы, штакетника (в том числе и металлического). Вес столба - 60 ...
Размещено: 30.11.2021
Город: Вышгород
Основные Страна производитель Украина Вид специального кирпича Огнеупорный Цвет Бежевый Размер кирпича Одинарный Дополнительные хара...
Размещено: 30.11.2021
Город: Житомир